Spil skak online
på Skakserver.dk


Resultater

Resultaterne opdateres hurtigst muligt efter hver runde

 

Eliterækken

 

Bredderækken

 

Seniorrækken

 

Juniorrækken

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.